Informujemy, że 7 stycznia 2022 r. (piątek) został wyznaczony w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie jako dzień wolny od pracy w zamian za święto 1 stycznia 2022 r., które przypadło w sobotę oraz dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  uczniom szkoły.

z poważaniem

Dyrektor ZSCKR w Janowie

Sylwia Sadłowska

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook