Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
przystąpił do powiatowego konkursu fotograficznego
pn.: ,,Co jest między nami, czyli o relacjach międzyludzkich”
Konkurs pod honorowym patronatem
Starosty Sokólskiego Piotra Rećko i Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza
Cele konkursu:
– wdrażanie uczniów do rozpoznawania, nazywania, budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi,
– wdrażanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności i rozwijanie ich wrażliwości artystycznej,
– popularyzowanie fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
– prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości,
– promocja najzdolniejszych uczniów sztuki obserwowania i uwieczniania z Powiatu Sokólskiego

Dnia 28.10.21 r. w Zespole Szkół im. gen. Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbyła się konferencja „Jak budować relacje? ”
oraz wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Co jest między nami,…” pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko i Burmistrza Dąbrowy Białostockiego Artura Gajlewicza w ramach projektu „Tacy sami,..”

Miło nam poinformować , że wśród uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie następujące osoby otrzymały:
I miejsce w konkursie Klaudia Czarnecka
Nagrody uznania :
Radosław Chorąży
Kornelia Kropiwnicka
Weronika Prokorym
Justyna Dmuchowska

Serdecznie Gratulujemy!

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook