W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży uczniowie naszej szkoły dnia 17.09.2021 r., uczestniczyli w szkoleniu: “Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie- praktyczne aspekty zastosowania w gospodarstwie rolnym”. W ramach współpracy sfinansowano również transport uczniów do Uczelni i z powrotem oraz uczniowie wspólnie uczestniczyli w poczęstunku.

Podczas szkolenia zaprezentowano nowoczesne technologie w rolnictwie oraz przeszkolono w zakresie sposobów wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Wyjazd cieszył się ogromnym zainteresowaniem i przyczynił do zwiększenia wiedzy uczniów.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook