„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II

Szanowni Nauczyciele,
Pracownicy Administracji i Obsługi
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć serdeczne życzenia, gratulacje i podziękowania. Dziękuję Państwu za rzetelne wykonywanie obowiązków. Dziękuję za wskazywanie uczniom właściwej drogi, rozwijanie talentów, inspirowanie i motywowanie do podejmowania wyzwań oraz wspieranie w osiąganiu celów. Gratuluję sukcesów w pracy dydaktyczno– wychowawczej i opiekuńczej. To dzięki Wam nasza szkoła staje się twórcza, rozwijająca, bardziej przyjazna i otwarta na każdego młodego człowieka. Składam Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wytrwałości, abyście mogli w pełni realizować plany życiowe i zawodowe.
Życzę dalszego rozwoju zawodowego, entuzjazmu z przekazywanej wiedzy, dobrej współpracy, energii w realizowaniu życiowych pasji oraz zrozumienia w oczach uczniów. Niech podejmowany trud będzie źródłem satysfakcji z pracy zawodowej i niech uskrzydla w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Sylwia Anna Sadłowska
Dyrektor ZSCKR w Janowie

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook