We czwartkowe popołudnie 23.09.21 r. rozpoczęły się zajęcia z programu MEiN “Aktywny powrót uczniów do szkoły”. Zajęcia realizowane będą od września do grudnia 2021 r, we czwartki z Panem P. Krynickim, natomiast w każdą środę z Panem Cz. Dziełakiem.
Realizacja programu oparta jest na współpracy z krajowymi Akademiami Wychowania Fizycznego. Każda aktywność wzmacnia nas wszystkich.
Na pierwszych zajęciach grupa wykonywała ćwiczenia motoryczne z wykorzystaniem piłek, a następnie rozegrała między sobą mecz koszykówki.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook