Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób, które przystąpiły do egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2021, będą gotowe do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 9 września 2021 r.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook