15 września 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie miało miejsce oficjalne otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej. Powstała ona w ramach projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu są Open Education Group Sp z o.o. (Lider), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (Realizator) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Partner).

Projekt „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE. Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook