Uczniowie naszej szkoły dnia 17.09.2021 r. uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym  ” Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie- praktyczne aspekty zastosowania w gospodarstwie rolnym ” w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Szkolenia uczniów

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook