“10.09.2021 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Studzieńcu odbyła się Centralna inauguracja roku szkolnego 2021/2022 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi.

Wśród przedstawicieli 59 szkół z całej Polski była również delegacja z pocztem sztandarowym naszej szkoły.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook