Hala uprawowa XXI wieku Nowo wybudowany budynek hali uprawowej do praktycznej nauki zawodu Najnowsze ciągniki i maszyny Nowoczesne warsztaty techniczne Pracownie językowe Własna szkoła jazdy Ośrodek Szkolenia Kierowców ZSCKR w Janowie, kat. B, T

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI ROSYJSKIEJ

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem festiwalu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

  1. ADRESAT

Uczniowie zainteresowani piosenką rosyjską

  1. CELE
  • Motywowanie nauczycieli do popularyzacji języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej.
  • Popularyzacja dorobku muzycznego krajów rosyjskojęzycznych.
  • Przybliżenie uczniom piosenki rosyjskiej – tradycyjnej i współczesnej.
  • Promocja sztuki wokalnej, jako środka wyrazu artystycznego.
  • Zachęcanie uczniów do kształtowania i doskonalenia własnych umiejętności językowych i artystycznych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w konkursie biorą udział soliści, duety i  zespoły wokalne oraz  instrumentalno-wokalne,

– uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie na kartach zgłoszeń w załączonego wzoru w terminie do 03.06.2021 r.

– zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,

– każdy wykonawca prezentuje jeden utwór rosyjski w języku rosyjskim

– uczestnicy konkursu dostarczają organizatorom podkład muzyczny, (półplayback) lub nagranie własne ( w przypadku występu instrumentalno- wokalnego).

– każda płyta CD powinna być opisana (wykonawca, tytuł piosenki, autor muzyki i tekstu),należy ją przesłać w kopercie wraz z kartą zgłoszeniową.

  1. KATEGORIE:

Występujący będą prezentować piosenki w kategoriach:

– występ solowy                – występ duetów       – występ zespołowy (do 5 osób)

  1. TERMINARZ i PRZEBIEG PREZENTACJI

Zgłoszenie uczestników – do 03.06.2021 r.,

Termin prezentacji – 09.06.2021(środa) od godz.9.00

Uczestnicy będą prezentowali przygotowane przez siebie piosenki w kolejności ustalonej przez organizatora. Szczegółowy scenariusz i kolejność występów zostaną opracowane po zapoznaniu się przez organizatorów z repertuarem podanym w zgłoszeniach.

Informacje o występie przedstawione zostaną uczestnikom na dzień przed imprezą.

  1. MIEJSCE IMPREZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (ul. Białostocka 22,                 16-130 Janów)

VII. NAGRODY: – planuje się nagrodzić wszystkich wykonawców dyplomami uczestnictwa oraz upominkami.

Pytania proszę kierować:  Joanna Struczewska – j.struczewska@op.pl 

Serdecznie zapraszamy na międzyszkolny

Festiwal Piosenki Rosyjskiej,

który odbędzie się w dniu 09.06.2021r. o godz. 9.00

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Organizatorzy

 

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI ROSYJSKIEJ 2021

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook