Hala uprawowa XXI wieku Nowo wybudowany budynek hali uprawowej do praktycznej nauki zawodu Najnowsze ciągniki i maszyny Nowoczesne warsztaty techniczne Pracownie językowe Własna szkoła jazdy Ośrodek Szkolenia Kierowców ZSCKR w Janowie, kat. B, T

Informuję, że na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zajęcia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. realizowane będą:

1. We wszystkich klasach  technikum , branżowej szkoły I stopnia  oraz na kursie kwalifikacyjnym zawodowym :

a) z zakresu praktycznej nauki zawodu – stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia w wyznaczonych dniach tygodnia w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo,

b) przedmioty ogólnokształcące – nauczanie zdalne,

c) zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły, stacjonarnie,

d) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze – stacjonarnie,

e) konsultacje nauczycielskie (oprócz klas IV technikum)  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. W klasach technikum programowo najwyższych ( klasy IV ) zajęcia w zakresie  konsultacji indywidualnych lub grupowych z zajęć edukacyjnych z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego. nauczyciele realizują w szkole, stacjonarnie.

Sylwia Sadłowska

Dyrektor ZSCKR w Janowie

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook