Hala uprawowa XXI wieku Nowo wybudowany budynek hali uprawowej do praktycznej nauki zawodu Najnowsze ciągniki i maszyny Nowoczesne warsztaty techniczne Pracownie językowe Własna szkoła jazdy Ośrodek Szkolenia Kierowców ZSCKR w Janowie, kat. B, T

Zachęcamy nauczycieli  do udziału w ankiecie dotyczącej wykorzystania technologii edukacyjnych podczas pandemii COVID-19. Badanie prowadzi European Schoolnet – międzynarodowa sieć ministerstw edukacji. Ankieta jest dostępna w 24 językach, w tym w języku polskim.

Na górze logotyp i napis Scientix The community for science education in Europe.
Na dole napis Online survey on teaching during the covid-19 pandemic

Pandemia COVID-19 – badanie praktyk nauczycieli

Badanie dotyczące praktyk nauczycieli oraz wykorzystywania technologii edukacyjnych podczas pandemii COVID-19 organizuje European Schoolnet – międzynarodowa sieć ministerstw edukacji. Jest ono skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem badania jest zebranie informacji o technologiach edukacyjnych stosowanych przez nauczycieli w czasie pandemii COVID-19, napotkanych problemach, rozwiązaniach, jakie przyjęli. W ankiecie nauczyciele będą mogli się także podzielić także własnymi spostrzeżeniami i zaleceniami.

Badanie to jest częścią Obserwatorium Scientix, którego celem jest pomoc w opracowywaniu i rozpowszechnianiu projektów z zakresu edukacji naukowej oraz dokumentowanie dobrych praktyk w różnych aspektach edukacji STEM (nauki przyrodnicze, technika, inżynieria i matematyka).

Informacje o ankiecie

Kwestionariusz jest dostępny w 24 językach, w tym języku polskim. Bezpośredni link do polskiej wersji językowej ankiety można znaleźć na stronie: https://www.surveymonkey.com/r/2HDFNPJ?lang=pl.

Badanie poprzedza krótkie wprowadzenie. Wypełnienie ankiety nie powinno trwać dłużej niż 25 minut.

Ankieta jest również obsługiwana przez STEM Alliance. Pełna lista ankiet w 24 językach znajduje się tu: http://www.scientix.eu/covid19-survey.

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook