Hala uprawowa XXI wieku Nowo wybudowany budynek hali uprawowej do praktycznej nauki zawodu Najnowsze ciągniki i maszyny Nowoczesne warsztaty techniczne Pracownie językowe Własna szkoła jazdy Ośrodek Szkolenia Kierowców ZSCKR w Janowie, kat. B, T
Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania
Zachęcamy:
gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej), przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno – spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w
dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytów
obrotowych)
.
Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie
Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu
Zakres gwarancji: do 80%
kwoty kredytu
Maksymalna kwota gwarancji:
5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),
Okres gwarancji:
kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
Wysokość prowizji:
gwarancja bezpłatna
Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.
Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-z-funduszu-gwarancji-rolnych/
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook