Podstawowe zasady obowiązujące wszystkich to: zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk oraz zakrywanie nosa i ust.
Jedną z najważniejszych bezwzględnych zasad jest obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju w przestrzeni publicznej:

– w środkach publicznego transportu zbiorowego;
– w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;
– w zakładach pracy, w szkołach oraz w budynkach użyteczności publicznej;
– w obiektach handlowych lub usługowych;
– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook