Informujemy, że trwa rekrutacja uzupełniająca na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy RL.03 .

 

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.

Do zadań zawodowych Technika Rolnika należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Rolnik organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich, prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej, dokonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych, kontroli roślin, rozpoznanie chorób lub szkodników zagrażających plonom.

Początek zajęć planowany jest na piątek 11 września, na godzinę 14.30.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook