W sobotę, 26 września 2020 roku rozpoczęły się obchody wspomnienia patrona rolników św. Izydora Oracza sadzeniem Dębu w Parku Podworskim w Czyżewie, a następnie uroczystości kontynuowano w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. Odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wyróżnienia wojewody podlaskiego otrzymało kilkanaście osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju rolnictwa w naszym regionie. Była to XVI Edycja.
Obchody wspomnienia patrona rolników św. Izydora Oracza, to świetna okazja do spotkania przedstawicieli instytucji skupiających rolników podlaskich z władzami województwa oraz samymi rolnikami. Podczas tegorocznych obchodów, swoje przemówienia wygłosili między innymi JE Biskup Tadeusz Bronakowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Derehajło Stanisław, Starosta powiatu wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Burmistrz Miasta Czyżew Anna Bogucka . Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali istotę jednostki, jaką jest podlaski rolnik, oraz rangę ich pracy na rozwój naszego regionu. Wszyscy zgromadzeni dziękowali rolnikom za ich trud, a także podkreślali rolę ich ciężkiej pracy w czasie ogólnoświatowej pandemii.

 

Zwieńczeniem Krajowych Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza i Uhonorowanie Laureatów XVI Edycji Medalem Za Szczególne Zasługi w Rolnictwie, były niedzielne obchody (27.09.2020) w Świętej Wodzie pod Wasilkowem. Główne uroczystości odbywały się w Kościele P. W. Matki Bożej Bolesnej. W ramach obchodów odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Ciereszko. Na Górze Krzyży od lat odbywają się uroczystości Dnia Jedności Rolniczej z udziałem rolników, kółek,  organizacji rolniczych, placówek i instytucji współpracujących z rolnictwem i działających dla rolników.   Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie również uczestniczył w obchodach. Istotne jest upowszechnianie społecznego szacunku do ludzi ciężkiego trudu rolniczego i zawodów pokrewnych, inspirowanie do konkretnych działań na rzecz promocji Polskiego rolnictwa i ochrony środowiska w kontekście europejskim.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook