mLegitymacja

Aby uruchomić mLegitymację należy:
 posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0,
 złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (załącznik nr 1) oraz nadania uprawnień do Systemu,
 wysłać na dziennik elektroniczny UONET+ na adres sekretariatu zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB,
 pobrać aplikację mObywatel oraz potwierdzić regulamin,
 po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu (załącznik nr 2 – instrukcja)

 

Termin składania wniosków – do 29 września 2020 r.

 

wniosek mLegitymacja (załacznik nr 1)

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów (załącznik nr 2)

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook