STAŻE ZAWODOWE Z PROJEKTU   „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”

                  

       W ramach realizacji projektu   4 uczniów kształcących  się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie w miesiącu lipiec – sierpień  2020 r. rozpocznie staż zawodowy u pracodawców.

Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają wynagrodzenie z budżetu projektu w wysokości 1979,46 zł za 150 godzin.

Uczestnictwo w stażu zawodowym daje uczniom możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego przygotowanie do wejścia nalokalny rynek pracy, pozwoli sprawdzić swoich umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, zdobyć nową wiedzę i umiejętności, a także nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook