Wśród wytycznych obowiązkowych podanych przez MEN, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • odległość ławek w sali egzaminacyjnej  – co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook