Dzięki projektowi   Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego internetu dla szkół,   21 maja 2020 r. nasza szkoła zyskała symetryczny, szerokopasmowy dostęp do internetu o prędkości 100 Mb/s. Zapewnienie szybkiego i bezpiecznego internetu w szkole zagwarantuje wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
Projekt OSE powstał dzięki staraniom  Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest  NASK Państwowy Instytut Badawczy.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook