Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie do udziału w „KONKURSIE WIEDZY O JANIE PAWLE II.”   Konkurs zostanie przeprowadzony online

5 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00, tego dnia na Facebooku szkoły zostanie umieszczony link, który będzie aktywny przez 5 minut. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie imienia i nazwiska oraz zalogowanie się 5 minut przed konkursem. Nie można logować się drugi raz. Ostateczne wyniki poda komisja konkursowa w składzie pani Krystyna Krutul i pan Bogusław Zarzecki.

Celem konkursu jest upamiętnienie  100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz jego pielgrzymki do Polski i wizyty 5 VI 1991 roku w Białymstoku.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook