Harmonogram konsultacji nauczycieli

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

od 18.05.2020r.

 

Dni tygodnia nauczyciel Godziny konsultacji
Poniedziałek

 

zajęcia rewalidacyjne 10.00-11.00
zajęcia rewalidacyjne 11.00-12.00
pedagog 10.00-11.00
pedagog 11.00-12.00

 

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

od 01.06.2020r.

 

Dni tygodnia nauczyciel

 

Godziny konsultacji sala
Poniedziałek

 

J.angielski – p. D.J. 12.00-13.00 3
OPG, przedmioty gastronomiczne– p. A.Sz. 9.00-10.00 6
Edb, w-f –p. Cz.Dz. 9.00-10.00 7
J.polski – p.J.M. 9.00-10.30 11
Przedmioty gastronomiczne- p. K.K. 9.00- 12.00 8
Biologia- p.K.J. 9.00-13.00 9
Matematyka –p.T.S. 10.00- 13.00 5
Religia –p.D.G. 12.00-14.00 10
Wtorek

 

Matematyka, fizyka –p. M.Sz. 8.00-8.45 9
Bhp- p. J.D. 9.00-11.00 14
Przedmioty mechaniczne –p. E.W. 9.00- 13.00 13
W-f –p.P.K. 12.00-14.00 12
Środa

 

Technika w rolnictwie – p.B.L. 8.00-9.00 12
Muzyka –p. J.Sz. 8.00 -9.30 13
Matematyka – p. A.Sz. 9.00 -12.00 8
J. polski – p. A.Dz. 8.00 -10.00 11
J.angielski –p. R.O. 10.00-11.00 3
Przedmioty zawodowe/podstawy przedsiębiorczości –p.M.K. 10.00-12.00 6
Przedmioty zawodowe- p. P.P. 11.00-13.00 7
J.rosyjski- p. J.S. 12.00-14.00 14
Matematyka -p.B.O 12.00-12.45 5
Czwartek Technika w rolnictwie -p.M.S. 8.00- 9.00 12
Religia – Ks.T.S. 9.00-9.45 6
Przedmioty gastronomiczne/ j.rosyjski- p.E.K. 9.00-12.00 14
Przedmioty rolnicze- p. St.O 9.00- 15.00 8
Historia, WOS –p.B.Z. 10.00-14.00 7
J. polski – p.D.S. 12.00-14.00 11
Piątek Przedmioty gastronomiczne- p. A.G. 9.00- 10.00 3
Chemia –p. J.B-Z 9.00- 11.00 10
Biologia, przedmioty weterynaryjne- p. M.K 9.00-12.00 8
Przedmioty rolnicze, PDG– p. A.K. 9.00-14.00 6
Przedmioty zawodowe, informatyka –p. W.P. 10.00-14.00 14
Przedmioty zawodowe –p. J.G. 10.00-12.00 13
Religia –p. Kr.K. 10.00-12.00 12
Rysunek techniczny- p. M.B. 10.45-11.30 11
Przedmioty rolnicze/ geografia –p. T.O. 11.00-14.00 7
Przedmioty weterynaryjne –p. J.P. 12.00-14.00 3

 

 

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook