Szanowni Rodzice i uczniowie!

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 14/2020  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiła zmiana w dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.  Zmieniono dni wolne z 04-05 maja 2020 r. na 08-09 czerwca 2020r.

 

Dyrektor szkoły

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook