UWAGA

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że tak jak inne placówki oświatowe również  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie nie będzie prowadził zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniu,
  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu.
  • Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, centra handlowe, restauracje);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę,uzupełnij swoje wiadomości, rozwijaj kompetencje, czytaj materiały edukacyjne. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów przesłanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
ul.Białostocka 22
16-130 Janów
tel. 857216216
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook