Organizacja Narodów Zjednoczonych rok 2020 ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. W związku z tą decyzją w dniu 23 stycznia 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało konferencję naukową w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi pn. „Chroniąc rośliny- chronimy życie”. Konferencję otworzył Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy konferencji wysłuchali 7 referatów, w których przedstawiono zagadnienia dotyczące znaczenie zdrowia roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Sposoby przeciwdziałania efektom zmian klimatu i związanym z nimi rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych dla roślin, tak dla upraw rolnych, jak i naturalnych ekosystemów. W Konferencji udział wzięli nauczyciele i dyrektorzy  Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, przedstawiciele ODR, Izb Rolniczych, Rolniczych Organizacji Branżowych, Lasów Państwowych i Ministerstwa. Z naszej szkoły w szkoleniu uczestniczyła p. dyrektor Sylwia Anna Sadłowska.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook