13 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 118 uczniów w tym 19 po raz drugi. Wśród stypendystów znalazł się uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Kamil Mateusz Sapieżyński.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook