“Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”  –  Łk 2,10-12

 

Jest taki dzień, magiczny dzień radości i dobrych życzeń, obchodzony niemalże pod każdą szerokością geograficzną w atmosferze ciepła i miłości. Dzień, który często pozostawia wiele pięknych wspomnień. Już za kilka dni będziemy świętować Boże Narodzenie, które najczęściej kojarzy się nam z wieczorem wigilijnym, choinką, kolędami i jasełkami. Któż z nas nie lubi tego wszystkiego?

W świątecznej, pełnej radości atmosferze dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji oraz wszyscy uczniowie ZSCKR w Janowie obejrzeli jasełka trochę inaczej opowiedziane.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy:

-byśmy w codziennym życiu zawsze potrafili oddzielać światło od ciemności, a dobro od zła;

-byśmy mieli siłę wybierać dobro;

-byśmy umieli przebaczać i przepraszać;

-uczyć się bezinteresowności na co dzień;

-by gwiazda betlejemska była znakiem, celem i drogowskazem!

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook