12 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbył się uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie pod kierunkiem p. Dariusza Sieńko i p. Andrzeja Kopeć przygotowali akademię, podczas której mogliśmy usłyszeć historię utraty a następnie odzyskania przez Polskę niepodległości, okraszoną  patriotycznymi utworami muzycznymi.

Na apelu zostały także wręczone nagrody uczestnikom historycznego konkursu
pt. „Niepodległość Polski 1918″ zorganizowanego pod kierunkiem p. Czesława Dziełaka i
p. Bogusława Zarzeckiego. Pani Dyrektor Sylwia Sadłowska wręczyła uczniom decyzje o przyznaniu stypendium  w ramach projektu ”NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook