28 października 2019 w naszej Szkole gościliśmy przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Biura Okręgowego w Łomży oraz Biura Powiatowego w Sokółce. Spotkanie poświęcone było dwóm zasadniczym kwestiom: Portal IRZ PLUS  – Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt, który został omówiony przez przedstawiciela biura regionalnego ARiMR z Łomży, zaś przedstawiciel biura powiatowego przedstawił ogólne zasady funkcjonowania ARiMR jak również pokrótce scharakteryzował programy pomocowe dla polskiego rolnictwa, które obsługiwane są przez ARiMR. W szkoleniu wzięli udział uczniowie klas III i IV Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie. Na koniec nasi uczniowie otrzymali drobne upominki związane z obchodzonym w tym roku 25-leciem ARiMR. Koordynatorem spotkania ze strony Szkoły był p. Andrzej Kopeć.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook