Hala uprawowa XXI wieku Nowo wybudowany budynek hali uprawowej do praktycznej nauki zawodu Najnowsze ciągniki i maszyny Nowoczesne warsztaty techniczne Pracownie językowe Własna szkoła jazdy Ośrodek Szkolenia Kierowców ZSCKR w Janowie, kat. B, T

W związku z obchodzonym 18 października Europejskim Dniem przeciwko Handlowi Ludźmi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie pani pedagog Martyna Dermiaha przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą.

Młodzież ze względu na swoją wrażliwość i brak doświadczeń życiowych jest grupą szczególnie narażoną na wykorzystanie, dlatego nagłaśnianie zjawiska i informowanie o nim przyczynia się do wzrostu świadomości młodzieży i poprawia jej bezpieczeństwo.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook