Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie pod kierunkiem p. Bogusława Zarzeckiego w dniu 25 października 2019 roku  uczestniczyli w akcji ,,Szkoła pamięta” organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W tym dniu odwiedziliśmy m.in. cmentarz oraz grób patrona naszej szkoły, prof. Józefa Marcinkiewicza. Był to niezwykły człowiek, patriota, naukowiec, nauczyciel akademicki, genialny matematyk, syn ziemi janowskiej. Został zamordowany w 1940 roku w Charkowie przez NKWD. Żył zaledwie 30 lat.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook