23 września 2019 roku w murach  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie  po raz kolejny rozbrzmiało uroczyste ,,Ślubujemy!” Tradycji stało się zadość – uczniowie klas I zostali oficjalnie włączeni do braci uczniowskiej Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie.  Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego wszyscy odśpiewali hymn narodowy, a następnie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, m.in. uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie, szanować tradycję szkoły i dbać o jej dobre imię, być koleżeńskim, prawdomównym i wrażliwym na przejawy agresji. Po ceremonii ślubowania głos zabrała dyrektor ZSCKR w Janowie witając pierwszoklasistów w murach szkoły i życząc im otuchy, osiągania sukcesów w szkole i samych radosnych chwil. Następnie zostały wręczone uczniom klas pierwszych dyplomy pasowania na ucznia. Życzenia i słowa otuchy dla pierwszoklasistów padły również z ust przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie i nauczyciele świetnie się bawili. Całość została uwieńczona występem artystycznym uczennic. Uroczystość była okazją do integracji społeczności szkolnej i zaprezentowania umiejętności artystycznych oraz podkreślenia wartości edukacyjnych.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook