02 września 2019 roku o godzinie 08:00 jak co roku inaugurację rozpoczęliśmy mszą św. w Kościele pod wezwaniem św. Jerzego w Janowie a następnie o 09:30 zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie wszystkich roczników zebrali się na hali sportowej, aby uroczyście rozpocząć rok szkolny.

Uroczystości rozpoczęto wystąpieniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Uczniowie słowem wstępu przypomnieli 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Młodzież przywitała również swoich szkolnych kolegów życząc radosnych chwil w szkole, jak najlepszych ocen i wiele optymizmu na każdy dzień nauki.

Przemówienie rozpoczęła Pani Dyrektor witając gości: Posła na Sejm Kazimierza Gwiazdowskiego, Posła na Sejm Mieczysława Baszko, ks. Tobiasza Stasińskiego, Grono Pedagogiczne, Uczniów i Rodziców.

Pani Dyrektor wspólnie z Posłami wręczyła nagrodę uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią w szkole na II Bałtycki Rejs Ministerialnych Szkół Rolniczych. Nagroda ta to wielkie wyróżnienie i prestiż dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Została również przekazana informacja o realizacji nowego projektu o nazwie „Nowoczesne kształcenie zawodowe – Technikum im. Prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” wartość dofinansowania 387.297,15 zł. W ramach projektu realizowany będzie język polski, matematyka, kursy, stypendia i staże zawodowe.

Słowa uznania zostały skierowane również przez Posła Kazimierza Gwiazdowskiego, który odczytał list od Europosła Krzysztofa Jurgiela oraz przez Posła Mieczysława Baszko, który przekazał na rzecz szkoły księgę „Gwiazdy sportu w Niepodległej”.

W dalszej części uroczystości nauczyciel, który otrzymał awans na mianowanie, złożył przysięgę w obecności wszystkich zebranych.

Rok szkolny 2019/2020 został rozpoczęty.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook