Dnia 23-05-2019r. uczniowie kl. III technik rolnik, pod opieką nauczycieli Andrzeja Kopeć i Bartłomieja Lewickiego, brali udział w szkoleniu organizowanym przez Stacje Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie. Szkolenie poświęcone było przybliżeniu uczniom głównych celów działania SDOO oraz przedstawienie możliwości wykorzystania „dronów” w rolnictwie. Uczestnicy wysłuchali wykładu Dyrektora PDOO w Krzyżewie, pana dr inż. Bronisława Puczel „Porejestrowe Doświadczalnictwo Obszarowe oraz Inicjatywa białkowa COBORU na terenie woj. podlaskiego”. Zwiedzali również poletka zbóż ozimych i roślin bobowatych. Spotkanie zakończyło się prezentacją możliwości wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego (drona) do oceny stanu plantacji roślin uprawnych w gospodarstwie rolnym.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook