Dnia 6 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyło się spotkanie z poetą, księdzem proboszczem Stanisławem Chimem, kanonikiem honorowym Kolegiackiej Kapituły Sokólskiej. Ksiądz Stanisław jako poeta debiutował w 1991 roku. W ramach Świętojańskiej Serii Poetyckiej wydanej przez białostocki oddział Związku Literatów Polskich ukazały się dwa tomiki wierszy:w 1997 roku “By nie zgubić wieczności”, a w 2000 roku ” Ku światłu”.

Spotkanie zostało poprowadzone w formie wywiadu, do którego pytania przygotowali uczniowie. Uwieńczeniem spotkania z poetą były czytane przez samego autora  wiersze. Dzięki umiejętności przekazania emocji, przeniósł ksiądz

słuchaczy w osobisty, piękny świat poezji.Uroczystość uświetniła Patrycja pięknym śpiewem.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2019.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook