W dniach 14-15 czerwca 2019 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt ekonomiczny „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku i wzięło w nim udział 47 szkół rolniczych, których organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Realizowana konferencja to podsumowanie II etapu projektu ekonomicznego. Wszystkie szkoły zaproszone przybyły do 15 czerwca do Hotelu nad Pisą w Piszu. Uczestnikami konferencji były nie tylko finaliści z poszczególnych szkół rolniczych, ale również dyrektorzy i nauczyciele tych szkół. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż podczas konferencji gościliśmy przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego Oddział w Olsztynie, Panią Ewę  Najmołę i Katarzynę Pocałujko oraz przedstawiciela Ministerstwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panią Annę Pyrzyńską – Zając, głównego specjalistę Wydziału Finansowania Oświaty Rolniczej i Instytucji Kultury. Pani Anna Pyrzyńska – Zając odczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do Pani Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie jako lidera realizacji projektu oraz wszystkich pozostałych 46 szkół rolniczych, których organem nadzorującym i prowadzącym jest Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako uczestników projektu ekonomicznego.

Podczas podsumowania konferencji zaprezentowały się szkoły, które zajęły najwyższe miejsca w kolejności od piątego do pierwszego. Profesjonalizm przygotowanych prac konkursowych i wysoki poziom reprezentowania ich dostrzeżony został nie tylko przez komisję konkursową ale również przez wszystkich obecnych podczas podsumowującej konferencji.

Projekt ekonomiczny pt. „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”  objął uczniów  klas I-III  uczących się w Zespołach Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego podległych pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. II etap zakończył się napisaniem pracy konkursowej. Wyłoniono pięć najlepszych prac, które zostały nagrodzone na oficjalnej konferencji w czerwcu 2019 roku.

Wyniki finalistów II etapu:

I miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie (Biznesplan „The power of food”)

II miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie (Biznesplan Spółdzielni Uczniowskiej – Zintegrowany Klub Miłośników Zwierząt w Zduńskiej Dąbrowie)

III miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (Agroturystyka Eko >> Janów)

IV miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu (Własny biznes, własny startup przedsięwzięcia usługowego w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych „Karolek – serwis”

V miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim (Rolnik na zastępstwo)

Głównym koordynatorem działań projektu ekonomicznego był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego.

Do II etapu projektu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie z najwyższą liczbą punktów przeszli następujący uczniowie:

  • Paweł Czarnecki
  • Jakub Pryzmont
  • Emil Kowalczuk

 

Przygotowali oni projekt pt. „Agroturystyka Eko >> Janów”.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook