W ramach projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” w roku szkolnym 2018/2019 realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego i matematyki.

19 czerwca  27 uczestników i uczestniczek projektu odebrało zaświadczenia o ukończenia  zajęć dodatkowych.

W zajęciach wzięli uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook