26 maja 2019  roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyło się po raz jedenasty Forum Rolnicze. Impreza została objęta Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Patronat Medialny objęło isokolka.eu.

Forum Rolnicze zainaugurowała Msza św. w Kościele pw. św. Jerzego w Janowie w intencji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Po Mszy św. zaproszeni goście  udali się do szkoły, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie imprezy. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Janowie – Sylwia Anna Sadłowska, następnie głos zabrali Poseł na Sejm – Pan Krzysztof Jurgiel, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Pani Wiesława Burnos, Starosta Powiatu Sokólskiego – Pan Piotr Rećko, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego – Pani Bożena Jolanta Jelska Jaroś, Wójt Gminy Janów – Pan Jerzy Pogorzelski oraz Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej – Pan Marek Siniło.

Równolegle na hali sportowej odbywał się II Memoriał Szachowy im. prof. Józefa Marcinkiewicza. Na warsztatach szkolnych trwały warsztaty kosmetyczne i serowarskie
pt. „Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwie rolnym” zrealizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego. Na auli natomiast mogliśmy wysłuchać następujących prelekcji:

  1. Pszczoły w moim otoczeniu – zakładanie przydomowych pasiek (zrealizowany przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego).
  2. Zasady bioasekuracji w odniesieniu do ASF i grypy ptaków.
  3. Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw.

Na scenie wystąpiły m.in. dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Białousach, ze Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Janowie oraz z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie. Gościliśmy także zespół muzyczny Solatium.

Podczas Forum odbył się konkurs wiedzy o rolnictwie, w trakcie którego uczestnicy mogli zaprezentować swoją wiedzę na temat rolnictwa. Na stoisku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzono konkurs na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie. Podczas Forum został także rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Kocham swoją wieś”. Nagrodzono prace plastyczne w następujących kategoriach wiekowych: 3-6 latki, klasa 1-3, klasa 4-6, klasa 7-8 i 3 klasa gimnazjum. W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 100 uczestników. Prace zwycięzców można było podziwiać na małej scenie.

Co roku wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku jest organizowana akcja honorowego oddawania krwi. Na terenie szkoły znajdował się ambulans, w którym można było oddać krew. Wśród honorowych dawców zostały wylosowana nagrody.

Na placu swoje maszyny i urządzenia zaprezentowały następujące firmy: Aburus, Jar-Drew, Max- Rol, Pronar, Adrol, Scarpo oraz Agrotechnik. Wśród wystawców gościliśmy także Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Poczta Polska oraz Agro Ubezpieczenia. Na placu stoisko informacyjne oraz degustacyjne zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Na stoisku tkackim  mogliśmy podziwiać tkaniny dwuosnowowe. Najmłodsi uczestnicy Forum spędzali czas w parku rozrywki dla dzieci, na zjeżdżalni, bungee oraz w kąciku animacyjnym malowania twarzy.

Pragniemy podziękować wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizację Forum Rolniczego:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Ubezpieczenia Pocztowe, Gospodarstwo Ogrodnicze Jerzy i Helena Wilczewscy, Samasz, Centrum Hipokrates, Adrol, Matczak, Metal Fach, Poczta Polska, Biuro Serwis Sokółka, Narine.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział i zapraszamy za rok.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook