Opracowanie metod ochrony borówki przed szkodnikami, ocena substancji stosowanych w uprawie ekologicznej ziół czy ocena przydatności nowych odmian zbóż do takiej uprawy to tylko niektóre z tematów badań zgłoszonych w latach ubiegłych.

Tegoroczny nabór propozycji badań, które może sfinansować ministerstwo, trwa do 15 lipca.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbiera propozycje tematów badawczych bądź zagadnień wymagających dalszej analizy w zakresie produkcji ekologicznej, które mogłyby być realizowane w 2023 r. i jednocześnie będą miały charakter badań jednorocznych.

Tego typu innowacyjne badania są bardzo znaczące dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, a ich ostatecznymi odbiorcami są rolnicy.

Wyniki takich analiz dają możliwość doskonalenia zawodowego doradców pracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego, nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi, a także bezpośredniego wprowadzenia innowacji w gospodarstwach ekologicznych.

Propozycje mogą zgłaszać m.in.: przedstawiciele nauki, jednostki doradztwa rolniczego, stowarzyszenia rolników, rolnicy indywidualni oraz osoby zainteresowane rozwojem rolnictwa ekologicznego.

Należy je przesłać na adres produkty@wrotapodlasia.pl.

Z dotychczas zgłoszonymi tematami badań można się zapoznać na stronie ministerstwa.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook