12 czerwca uczniowie ZS CKR w Janowie uczestniczyli w drugim dniu III Krajowych Dniach Pola organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne w Płońsku. Uczniowie zapoznali się z rozwiązaniami wpisującymi się w cele Europejskiego Zielonego Ładu (bioróżnorodność gatunkowa i odmianowa, ochrona roślin w oparciu o  monitoring występowania agrofagów). Wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z aktualną ofertą producentów maszyn, nawozów, środków ochrony roślin i firmami dystrybuującymi materiał siewny głównych roślin uprawnych. Na miłośników zwierząt czekały konie.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook