W roku szkolnym 2021/22 po raz drugi ruszył program edukacyjny uczniów pt. „ABC zdrowego odżywiania”. Wrześniowe spotkanie odbyło się pod tytułem – Znaczenie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych u młodzieży. Uczestnicy spotkania zapoznali się z celami i tematyką zajęć oraz została wyświetlona im prezentacja przedstawiająca zasady zdrowego odżywiania i omówiona piramida zdrowego żywienia.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook