W ramach realizowanego projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nr RPO.03.03.01-20-0250/19, został zakupiony ciągnik rolniczy marki Solis  S50, który będzie służyć do realizacji praktycznej nauki zawodu na kierunku technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook