Hala uprawowa XXI wieku Nowo wybudowany budynek hali uprawowej do praktycznej nauki zawodu Najnowsze ciągniki i maszyny Nowoczesne warsztaty techniczne Pracownie językowe Własna szkoła jazdy Ośrodek Szkolenia Kierowców ZSCKR w Janowie, kat. B, T

Komunikat Dyrektora w sprawie realizacji zajęć

od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

zajęcia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. realizowane będą:

We wszystkich klasach  technikum, branżowej szkoły I stopnia  oraz na kursie kwalifikacyjnym zawodowym :

a) zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu –  nauczanie zdalne,

b) przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne – nauczanie zdalne;

c) zajęcia rewalidacyjne – stacjonarnie, na terenie szkoły.

W klasach programowo najwyższych przewidziane są konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego.

Sylwia Sadłowska

Dyrektor ZSCKR w Janowie

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook