19 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie został poświęcony oraz oddany do użytku wózek widłowy zakupiony w ramach projektu  „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. Prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook