08 listopada 2019 roku uczniowie kształcący się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie pod kierunkiem p. Anny Gniedziejko wzięli udział w akcji organizowanej w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Janowie pt. „Śniadanie daje moc”.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, który zachęca do tworzenia w klasach Klubów Śniadanie Daje Moc oraz do obchodzenia Dnia Śniadanie Daje Moc. W Klubach Śniadanie Daje Moc podczas zajęć edukacyjnych,  można przekazać najmłodszym cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, podkreślających ważną rolę prawidłowego żywienia w codziennym życiu. Ponadto spotkanie to może być okazją do wspólnej zabawy zarówno pomiędzy młodszymi jak starszymi uczestnikami akcji.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook