Dnia 24 października 2019 roku, w naszej Szkole gościliśmy przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy z Białegostoku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Sokółki. Panowie przeprowadzili szkolenia na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas czwartych Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie, którzy w listopadzie przystąpią do eliminacji szkolnych konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.  Jest to konkurs, który cieszy dużą popularnością i zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego nasza Szkoła od wielu lat bierze w nim udział i co ważne – osiągając dobre rezultaty.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook