Obecnie, na trzy miesiące przed inauguracją Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin (MRZR), gremia międzynarodowe – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (IPPC), a także krajowe organizacje ochrony roślin intensywnie przygotowują się do organizacji wydarzeń, poprzez które na całym świecie w 2020 roku będzie popularyzowana tematyka zdrowia roślin. Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie” (ang. Protecting Plants, Protecting life).
Głównym przesłaniem Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest znaczenie zapobiegania rozprzestrzeniania się szkodników i chorób roślin, powodujących ogromne straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym, negatywnie wpływając na poziom życia, a nawet losy całych narodów.
W tym celu w Urzędzie Marszałkowskim 18.09.2019 roku pod przewodnictwem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie szkół rolniczych, również z udziałem dyrektor ZSCKR w Janowie, wielu instytucji związanych ze środowiskiem, rolnictwem , gospodarką wodną oraz  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Stacji Chemiczno-Rolniczej, Podlaskiej Izby Rolniczej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , PODR w Szepietowie , COBORU SDOO w Krzyżewie i wielu innych. Celem spotkania było wypracowanie działań , które będą realizowane w 2020 roku pod hasłem: „Chroniąc rośliny – chronisz życie”.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook