19 czerwca 2019r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor Sylwia Sadłowska  wręczyła dyplomy i nagrody rzeczowe  najlepszym uczniom, wyróżnienia  w konkursach i podziękowania za udział w życiu sportowym szkoły oraz za udział w Szkolnym Kole Wolontariatu. Rozdano również zaświadczenia o ukończenia zajęć dodatkowych  realizowanych w ramach projektu Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.

Dyrekcja oraz całe Grono Pedagogiczne, życzą wszystkim uczniom radosnych i bezpiecznych wakacji.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook