XI Forum Rolnicze w Janowie
26 MAJA 2019

09:00 – 10:00 Msza św. w Kościele św. Jerzego w Janowie
10:00 rozpoczęcie II Memoriału Szachowego prof. Józefa Marcinkiewicza oraz
rozpoczęcie XI Forum Rolniczego
W programie m.in.:
– wystawy maszyn i urządzeń rolniczych
– występy artystyczne
– pokaz rękodzieła ludowego
– występy zespołów ludowych
– degustacja potraw regionalnych
– park rozrywki dla dzieci
– krwiodawstwo
– konkursy
– warsztaty serowarskie
– warsztaty kosmetyczne
11:30-13:00 Konferencje/ wykłady:
1. Pszczoły w moim otoczeniu – zakładanie przydomowych pasiek
2. Zasady bioasekuracji w odniesieniu do ASF i grypy ptaków
3. Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw

plakat -Forum Rolnicze 26.05.2019

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook